สำนักงานเทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
  สำนักงานเทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช