สำนักงานเทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chawangcity.go.th
 
 
 
เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฎิบัติงานให้ดำรงตำแห
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือสำหรับประชาชน
 
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบล
การจัดการองค์ความรู้


Ad Visitor Statistics
ออนไลน์ 2 คน
วันนี้ 5 คน
เมื่อวาน 3 คน
อาทิตย์นี้ 5 คน
เดือนนี้ 297 คน
ปีนี้ 580 คน
ทั้งหมด 580 คน
ตั้งแต่วันที่ : : (07.09.2016)  การแข่งขันกีฬาชุมชนสัมีนพันธ์ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2559
       ด้วยเทศบาลตำบลฉวาง ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 26-30 มิถุนายน 2559 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอฉวาง , สนามโรงเรียนอนุบาลฉวาง และสนามศูนย์ป้องกันและบรร...
 
  การแข่งขันกีฬาชุมชนสัมีนพันธ์ ครั้งที่ 10 ประจำปี...
  การคัดเลือกคณะกรรมการชุมชนและคณะกรรมการกลุ่มสตรี
  โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน
  การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการของ อปท. ประจำปี ...
  กิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี 2559
  กิจกรรมปฏิบัติธรรม
  งานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำรูปเหมือนพ่อท่านคล้ายฯ ปร...
  งานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำรูปเหมือนพ่อเฒ่าในบัว ประ...
  งานประเพณีสงกรานต์ ชุมชนตลาดสด ประจำปี 2559
  พิธีมอบอนุบัตร วุฒิบัตร โรงเรียนฉวาง
   
ทดสอบการทำงานโปรแกรม
ทดสอบการทำงานโปรแกรม1
ทดสอบการทำงานโปรแกรม2
ทดสอบการทำงานโปรแกรม3
ทดสอบการทำงานโปรแกรม4
ทดสอบการทำงานโปรแกรม5
 
 
ในหลวงของแผ่นดิน
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.