ข้าพระพุทธเจ้า เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช