เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chawangcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงาน ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลฉวาง


         ด้วยเทศบาลตำบลฉวาง ได้ดำเนินการโครงการฝึกอบรมทัศนศีกษาดูงาน ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลฉวาง เมื่อวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2558 ณ จังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลา