เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chawangcity.go.th
 
 
 


งานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำรูปเหมือนพ่อเฒ่าในบัว ประจำปี 2559


    ด้วยเทศบาลตำบลฉวาง ร่วมกับวัดวังม่วง ได้จัดงานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำรูปเหมือนพ่อเฒ่าในบัวและรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ ประจำปี 2559 ในระหว่างวันที่ 12-13 เมษายน 2559 ณ วัดวังม่วง