เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chawangcity.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2559


     ด้วยเทศบาลตำบลฉวางได้จัดโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 17 และ 19 สิงหาคม 2559 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลฉวาง และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลฉวาง