เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chawangcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


การประชุมเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาล


   ด้วยเทศบาลตำบลฉวาง ได้เข้าร่วมการประชุมเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและความโปรงใสในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลฉวาง