เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chawangcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


การประเมินการส่งเสริมธรรมาภิบาลและความโปรงใสในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ITA


  ด้วยเทศบาลตำบลฉวาง เข้ารับการประเมินการส่งเสริมธรรมาภิบาลและความโปรงใสในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ITA เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลฉวาง