เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chawangcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


งานสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป


     ด้วยเทศบาลตำบลฉวางได้เข้าร่วมกิจกรรมงานสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป รู้รักสามัคคีเพื่อชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ ที่ว่าการอำเภอฉวาง