เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chawangcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 - 2564)
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือสำหรับประชาชน
การรับเรื่องราวร้องทุกข์
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

สมาชิกสภาเทศบาล
 
นายกมลวิช  สัมฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล
นายพลภัทร  คงสกุล
รองประธานสภาเทศบาล
นางกรชนก ฤทธิรุตม์
เลขานุการสภา

นายจิรศักดิ์ รักษ์มณี

 นายวิภาย์   จอง

นายกิตติ โนวัฒน์
สมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล
 
นายอัษฎา ณ นคร 

 นายปภณ ช่วยเรืองพันธุ์

นายศุภชัย ธราพร
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล
นายฉัตรชัย มณีมาส 
นายอัครวัฒน์ เพชรรัตน์ 
นายจารึก กุศลเอี่ยม
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล 
 สมาชิกสภาเทศบาล