เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chawangcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 - 2564)
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือสำหรับประชาชน
การรับเรื่องราวร้องทุกข์
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แบบคำร้องทั่วไป
แบบคำร้องสำหรับการฌาปนกิจศพ
แบบคำร้องขอรับ บริการ เก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล
แบบคำร้องขอถังขยะ
ls

สมาชิกสภาเทศบาล
 
นายกมลวิช  สัมฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล
นายพลภัทร  คงสกุล
รองประธานสภาเทศบาล
นางกรชนก ฤทธิรุตม์
เลขานุการสภา

นายจิรศักดิ์ รักษ์มณี

 นายวิภาย์   จอง

นายกิตติ โนวัฒน์
สมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล
 
นายอัษฎา ณ นคร 

 นายปภณ ช่วยเรืองพันธุ์

นายศุภชัย ธราพร
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล
นายฉัตรชัย มณีมาส 
นายอัครวัฒน์ เพชรรัตน์ 
นายจารึก กุศลเอี่ยม
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล 
 สมาชิกสภาเทศบาล