วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.พ. 2563
ซื้อจัดซื้อถังขยะมูลฝอย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 ลิตร จำนวน 55 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2563
ซื้อจัดซื้อโซฟารับแขกชนิดไม้ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2563
ซื้อค่าจัดซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิงชนิดด้ามปืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2563
ซื้อค่าจัดซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิงแบบคันโยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2563
ซื้อค่าจัดซื้อหม้อแบตเตอรี่รถตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กค 3668 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2563
จ้างจัดจ้างซ่อมแซมประตูสำนักงานเทศบาลตำบลฉวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ไม้ม๊อบ สำนักปลัดเทศบาลตำบลฉวาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนหลังคาที่นั่งพักผ่อนภานในสวนสาธารณะริมทางรถไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง