วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ม.ค. 2563
จ้างจัดจ้างดูดส้วมสาธารณะ (สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2563
จ้างค่าจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำโรงสูบน้ำดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2563
ซื้อค่าจัดซื้อสีจราจรและสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมพัสดุทรัพย์สินต่างๆภายในเขตเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
จ้างจัดจ้างอาหารรับรองแขกผู้มีเกียรติและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
จ้างค่าจัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2563
จ้างจัดจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์สำนักงาน กง ๕๘๐๖ นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2563
จ้างจัดจ้างถ่ายเอกสารเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ที่ใช้ในการเล่นเกมส์ โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง