วันที่
ชื่อเรื่อง
12  พ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมระบบแอร์ รถพยาบาล หมายเลขทะเบียน บร 9215 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน 6 รายการ (งานบรรเทาและสาธารณภัยฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (อุปกรณ์เสาวิทยุประจำรถดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน 15 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกคอมพิวเตอร์ 2 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2563
จ้างโครงการงานประเพณีวันลอยกระทง(จ้างปรับปรุงสถานที่ลอยกระทง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมรถยนต์สำนักงาน(รถตู้) นข 2810 นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2563
จ้างโครงการงานประเพณีวันลอยกระทง (จ้างเช่าเครื่องเสียงชุดใหญ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2563
ซื้อโครงการงานประเพณีวันลอยกระทง (จัดซื้อน้ำดื่มรับรองแขกผู้มีเกียรติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง