วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2563
ซื้อชุดไทยธรรม จำนวน 10 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2563
จ้างเปลี่ยนล้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิง 10 ล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2563
จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันรถบรรทุกน้ำดับเพลิง 10 ล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2563
ซื้อเครื่องพ่นหมอกควันละอองฝอย (ULV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2563
จ้างตั้งโต๊ะหมู่พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2563
ซื้อธงตราสัญลักษณ์ จำนวน 20 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2563
จ้างผูกผ้าพร้อมผ้าเหลือง - ขาว บริเวณรั้วอำเภอฉวาง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2563
จ้างปรับภูมิทัศน์ (ขุดลอกคูเหมืองชลประทานในเขตเทศบาลตำบลฉวาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2563
จ้างทำป้ายไวนิลทรงพระเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง