วันที่
ชื่อเรื่อง
6  พ.ย. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อถ้วยรางวัล งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2562
จ้างค่าจัดจ้างเช่าเครื่องเสียงขนาดใหญ่เวทีกลางและขนาดเล็ก งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2562
จ้างจัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2562
จ้างค่าจัดจ้างไวนิลประชาสัมพันธ์ งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2562
จ้างค่าจัดจ้างปรับปรุงสถานที่ลอยประทง งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2562
จ้างค่าจัดจ้างตกแต่งสถานที่เวทีกลาง งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อธงชาติและธงเหลืองตราสัญลักษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2562
จ้างค่าจัดจ้างเช่าโต๊ะ พิธีตักบาตรเนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2562
จ้างค่าจัดจ้างประกอบอาหารถวายพระ พิธีตักบาตรเนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
จ้างจัดจ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง