วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.ย. 2562
จ้างจัดจ้างตกแต่งสถานที่จัดพิธีสมโภชน์จาด อุปกรณ์ในการจัดศาสนพิธี โต๊ะ เก้าอี้ และค่าโต๊ะหมู่บูชาพร้อมดอกไม้สดและเครื่องสักการะ โครงการจัดงานประเพณีวันสารทเดือนสิบ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อค่าน้ำดื่มรับรองแขกผู้มีเกียรติ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม โครงการ จัดงานประเพณีวันสารทเดือนสิบ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
จ้างจัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการจัดงานประเพณีวันสารทเดือนสิบ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
จ้างจัดจ้างทำจาดพร้อมอุปกรณ์ โครงการจัดงานประเพณีวันสารทเดือนสิบ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์ทำประตูและกันสาดห้องเวร-ยาม (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
จ้างจัดจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกหกล้อ หมายเลขทะเบียน 81-4523 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
จ้างจัดจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกหกล้อ สีฟ้า หมายเลขทะเบียน 81-1725 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
จ้างจัดจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกหกล้อ สีฟ้ากระเช้า หมายเลขทะเบียน 81-7131 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง