วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ธ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุอื่้นๆ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
จ้างจัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ภาษี ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2562
จ้างจัดจ้างซ่อมแซมรถกระเช้า 81-7131 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2562
จ้างค่าจัดจ้างทำปฏิทินประชาสัมพันธ์เทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อหมึกพิมพ์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2562
จ้างจัดจ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-52-0029 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2562
จ้างจัดจ้างประกอบอาหารเลี้ยงพระ เนื่องในโฮกาศวันที่ 5 ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง