วันที่
ชื่อเรื่อง
19  พ.ย. 2561
จ้างจัดจ้างเช่าเครื่องเสียงงานประเพณีวัลอยกระทง ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2561
จ้างจัดจ้างซ่อมแซมแอร์รถยนตู้ หมายเลขทะเบียน นข 2810 นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อถังขยะ จำนวน 54 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2561
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2561
จ้างจัดจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะเล็ก หมายเลขทะเบียน 81-6617 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ต.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ต.ค. 2561
จ้างจัดจ้างเตรียมและตกแต่งสถานที่จัดงานพิธีสมโภชน์จาดพร้อมอุปกรณ์ในการจัดศาสนาพิธี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ต.ค. 2561
จ้างจัดจ้างทำป้ายไวนิลโครงการประเพณีวันสารทเดือนสิบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2561
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2561
ซื้อค่าจัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง