วันที่
ชื่อเรื่อง
24  มิ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อแบตเตอรี่วิทยุมือถือ เสาวิทยุและคลิปหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง (งานป้องกัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ดับเพลิง (งานป้องกัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กล่องใส่เอกสารงานทะเบียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (งานป้องกัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า (งานป้องกัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (งานป้องกัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2562
จ้างจัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์สำนักงาน หมายเลขทะเบียน กง 5806 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง