วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
จ้างจัดจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกหกล้อ หมายเลขทะเบียน 81-4523 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
จ้างจัดจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกหกล้อ สีฟ้า หมายเลขทะเบียน 81-1725 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
จ้างจัดจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกหกล้อ สีฟ้ากระเช้า หมายเลขทะเบียน 81-7131 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อไมค์ พร้อมสายไมค์และขาตั้งไมค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
จ้างค่าซ่อมแซมเครื่องเสียงห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลฉวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อหินถมถนนทางเข้าโรงสูบน้ำดับเพลิง (โรงสูบน้ำสำรอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2562
จ้างจัดจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์สำนักงาน หมายเลขทะเบียน กง 5806 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง