วันที่
ชื่อเรื่อง
4  มี.ค. 2562
โครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำ บริเวณบ้านวังม่วง หมู่ที่ 1 ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
4  มี.ค. 2562
โครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำ บริเวณบ้านนายสมหมาย หมู่ที่ 2 ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
4  มี.ค. 2562
จัดจ้างโครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำ บริเวณบ้านนายสมหมาย หมู่ที่ 2 ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
1  มี.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ้นเตอร์งานกองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2562
จ้างจัดจ้างซ่่อมแซมรถบรรทุก 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 81-4523 นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2562
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2562
จ้างจัดจ้่างซ่อมแซมรถยนต์สำนักงาน หมายเลขทะเบียน กง 5806 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2562
ซื้อจักซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง