วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ส.ค. 2561
จ้างจัดจ้างเปลี่ยนยางรถบรรทุกหกล้อ หมายเลขทะเบียน 81-1725 นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2561
จ้างจัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์สำนักงาน หมายเลขทะเบียน กง 5806 นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2561
ซื้อค่าจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิงและสแนปลิงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2561
จ้างจัดจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง จำนวน 1 คัน 2 วัน สำหรับโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ของ อสม ในระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคม 2561 ณ จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับโครงการทัสนศึกษาดูงาน ของ อสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (เสา คอร ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง แผ่นพื้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2561
จ้างจัดจ้างประกอบอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคลาการเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง