วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ก.ค. 2561
จ้างค่าจัดจ้างซ่อมแซมระบบสัญญาณไฟแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2561
จ้างจัดจ้างเช่าเครื่องเสียงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์เทศบาลตำบลฉวาง ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อน้ำดื่ม สำหรับโครงการจัดกหารแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์เทศบาลตำบลฉวาง ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2561
จ้างจัดจ้างทำสนามแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์เทศบาลตำบลฉวาง ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2561
จ้างจัดจ้างเช่าเต็นท์โต๊ะเก้าอี้ โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์เทศบาลตำบลฉวาง ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2561
จ้างจัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2561
ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาสำหรับโครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์เทศบาลตำบลฉวาง ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อถ้วยรางวัลโครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์เทศบาลตำบลฉวาง ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อชุดกีฬาพร้อมสกรีน สำหรับโครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์เทศบาลตำบลฉวาง ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2561
ซื้อซื้อธงตราสัญลักษณ์/ธงชาติพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง กรวยและสมุดลงนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง