วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.พ. 2562
จ้างจัดจ่้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-50-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2562
จ้างค่าจัดจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บธ 9348 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2562
จ้างค่าจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนายเลี่ยงเมือง นศ.ถ.10-003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2562
จ้างค่าจัดจ้างซ่อมแซมรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บธ 9348 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อแบตเตอรี่วิทยุมือถือและคลิปหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2562
จ้างค่าจัดจ้างเปลี่ยนหม้อแบตเตอรี่รถพยาบาล หมายเลขทะเบียน บร 9215 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2562
จ้างจัดจ้างซ่่อมแซมรถบรรทุกหกล้อ หมายเลขทะเบียน 81-1725 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง