วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ม.ค. 2562
จ้างจัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อถุงยังชีพ จำนวน 800 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2561
จ้างค่าจัดจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง 10 ล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2561
จ้างค่าจัดจ้างเปลี่ยนล้อรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กค 3668 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2561
จ้างจัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ตู้ หมายเลขทะเบียน นข 2810 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร (ดอกไม้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2561
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18  ธ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อถังน้ำดำ ขนาด 12 ลิตร จำนวน 96 ใบ สำหรับโครงการ ๓R รักษ์โลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2561
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
11  ธ.ค. 2561
สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลฉวาง