วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.ย. 2561
จ้างจัดจ้างทำป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุฃภาพอนามัยแม่และเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2561
จ้างจัดจ้างประกอบอาหารสำหรับโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัดุอุปกรณ์สำหรับโครงการหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
จ้างจัดจ้างประกอบอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
จ้างจัดจ้างทำป้ายไวนิลโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2561
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2561
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2561
จ้างจัดจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกหกล้อ หมายเลขทะเบียน 81-1725 นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง