วันที่
ชื่อเรื่อง
10  เม.ย. 2561
ซื้อค่าจัดซื้อน้ำดื่ม โครงการประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2561
จ้างจัดจ้างทำพานรดน้ำผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อสายสะพายงานประเพณีสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อถ้วยรางวัลงานประเพณีสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2561
จ้างจัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์งานวันสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อยางมะตอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวไส้กรองน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อแบตเตอรี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง