วันที่
ชื่อเรื่อง
28  มี.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง 10 ล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง