วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ส.ค. 2563
จ้างเช่าถังดับเพลิงพร้อมน้ำยาเคมีดับเพลิง โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลฉวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-0071 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (ห้องทำงาน ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอ์ (หมึกคอมพิวเตอร์ กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2563
ซื้อท่อกรองน้ำ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง