วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ส.ค. 2563
จ้างทำป้ายไวนิล พระบรมราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมรถดับเพลิงหมายเลขทะเบียน บธ 9348 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
จ้างโครงการวางท่อคสล.พร้อมบ่อพักถนนสายทุ่งลาด (บรเวณคลินิคหมอสุริยะ) หมู่ที่ 2 ตำบลฉวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2563
ซื้อธงฟ้าตราสัญลักษณ์ จำนวน 50 ผืน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2563
ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์ (ผ้ามัสลิน ผ้าCotton) สำหรับโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพขององค์กรชุมชน ปีงบประมาณ 2563 หลักสูตร การฝึกอบรมการทำผ้าบาติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2563
ทำป้ายไวนิล โครงการฝึกอบรมการทำผ้าบาติก จำนวน 1 ผืน
13  ส.ค. 2563
ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพขององค์กรชุมชน ปีงบประมาณ 2563 หลักสูตร การฝึกอบรมการทำผ้าบาติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2563
ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์ (แผ่นเฟรม) สำหรับโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพขององค์กรชุมชน ปีงบประมาณ 2563 หลักสูตร การฝึกอบรมการทำผ้าบาติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2563
จ้างผูกผ้าพร้อมผ้าฟ้า ขาว บริเวณรั้วอำเภอ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2563
ซื้อชุดไทยธรรม จำนวน 10 ชุด (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง