เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chawangcity.go.th
 
 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 รายงานการเงินของเทศบาลตำบลฉวาง ประจำปี 2553 [ 2 ก.ย. 2553 ]158
102 สรุปผลการติดตามประเมินผล [ 2 ก.ย. 2553 ]181
103 รายงานการเงินเทศบาลตำบลฉวาง ประจำปี 2553 [ 2 ก.ค. 2553 ]185
104 กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2553 [ 25 ก.พ. 2553 ]160
105 ประกาศ ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลฉวาง [ 10 ก.ย. 2552 ]180
106 ประกาศ กระบวนงานที่ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน [ 10 ก.ย. 2552 ]178
107 รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2551-2552 [ 10 ก.ย. 2552 ]166
108 ประกาศการใช้ประมวลจริยธรรม [ 27 ก.พ. 2552 ]181
109 ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง [ 30 พ.ย. 542 ]146
110 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครัง้ที่ 1 ประจำปี 2556 [ 30 พ.ย. 542 ]170
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11|12|13