เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chawangcity.go.th
 
 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศสภาเทศบาลตำบลฉวาง เรื่อง กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2558 และกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญสมัยแรกประจำปี พ.ศ. 2559 [ 20 ก.พ. 2558 ]224
22 ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 [ 17 ก.พ. 2558 ]193
23 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง [ 17 ก.พ. 2558 ]201
24 ประกาศเทศบาลตำบลฉวาง [ 9 ก.พ. 2558 ]235
25 ประกาศเทศบาลตำบลฉวาง [ 9 ก.พ. 2558 ]208
26 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสำหรับตำแหน่งผุู้บริหาร [ 29 ธ.ค. 2557 ]186
27 แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557 [ 26 ธ.ค. 2557 ]206
28 ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2557 [ 26 ธ.ค. 2557 ]178
29 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2557 [ 27 พ.ย. 2557 ]182
30 สรุปผลการดำเนินติดตามประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2557 [ 27 พ.ย. 2557 ]183
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13