เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chawangcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
11 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมกำแพงกั้นดิน หมู่ที่ 1 ต.ฉวาง [ 26 ส.ค. 2558 ]102
12 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถพร้อมรั้วประตูรอบอาคาร บ่อขยะเก่า หมู่ที่ 1 ต.ไสหร้า [ 17 มิ.ย. 2558 ]82
13 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถพร้อมรั้วประตูรอบอาคาร บ่อขยะเก่า หมู่ที่ 1 ต.ไสหร้่า [ 5 มิ.ย. 2558 ]92
14 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดลอกคลองลุงพร้อมก่อสร้างถนนบุกเบิกสายเลียบคลองลุง หมู่ที่ 2 ต.ฉวาง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช [ 12 มี.ค. 2558 ]89
15 ประกาศสอบราคาจ้างเหมา จำนวน 3 โครงการ [ 2 มี.ค. 2558 ]81
16 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.สายสง่าบูรณะ-อนามัย หมู่ที่ 1,2 ตำบลฉวาง โดยปูทับผิวจราจรเดิม ด้วยงานลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 1 โครงการ [ 11 ธ.ค. 2557 ]92
17 ประกาศสอบราคาซื้อพร้อมติดตั้ง กล้องวงจรปิด (CCTV) ชนิด IP/Network Camera ความละเอียด 2 ล้านพิเซลขึ้นไป และมีคุณลักษณะพื้นฐานตามที่กำหนด 9 จุด (เพิ่มเติมคุณลักษณะ) [ 17 พ.ย. 2557 ]95
18 ประกาศสอบราคาซื้อพร้อมติดตั้ง กล้องวงจรปิด (CCTV) ชนิด IP/Network Camera ความละเอียด 2 ล้านพิเซลขึ้นไป และมีคุณลักษณะพื้นฐานตามที่กำหนด 9 จุด [ 17 พ.ย. 2557 ]78
19 ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวนที่นั่งไม่น้อยกว่า 50 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 3 คัน 3 วัน [ 13 ส.ค. 2557 ]80
20 ประมูลจ้างโครงการซ่อมแซมกำแพงกั้นดินริมแม่น้ำตาปี หมู่ทีี่ 1 ต.ฉวาง [ 25 มิ.ย. 2557 ]75
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7