เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chawangcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 [ 26 ก.พ. 2561 ]44
22 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 23 ก.พ. 2561 ]58
23 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่2/2561 [ 23 ก.พ. 2561 ]60
24 ประกาศ เรื่อง แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 30 พ.ย. 2560 ]57
25 ประกาศ เรื่องการรายงานผลการดำเนิินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 30 พ.ย. 2560 ]54
26 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560 [ 30 พ.ย. 2560 ]51
27 เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ [ 10 ต.ค. 2560 ]68
28 ข้อบังคับ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร เทศบาลตำบลฉวาง พ.ศ.๒๕61 [ 10 ต.ค. 2560 ]51
29 ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 6 ต.ค. 2560 ]60
30 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 6 ต.ค. 2560 ]59
 
|1|2หน้า 3|4|5