เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chawangcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 24 ก.พ. 2563 ]22
22 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 7 ก.พ. 2563 ]111
23 ประกาศ รับสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการการเลือกตั้ง [ 29 ม.ค. 2563 ]53
24 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 1 พ.ย. 2562 ]71
25 ประกาศสภาเทศบาลตำบลฉวาง [ 31 ต.ค. 2562 ]52
26 ประกาศสภาเทศบาลตำบลฉวาง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง สมัยสามัญ สมัยทีี่ 4 [ 31 ต.ค. 2562 ]16
27 ประกาศสภาเทศบาลตำบลฉวาง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง สมัยวิสามัญ สมัยทีี่ 1 [ 31 ต.ค. 2562 ]11
28 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 10 ต.ค. 2562 ]56
29 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561 (รอบ 12 เดือน 1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562 [ 4 ต.ค. 2562 ]15
30 ขอเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง สัมยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 [ 3 ต.ค. 2562 ]59
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15