เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 145 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพขององค์กรชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หลักสูตร " ตัดผมผมผุู้หญิงและผู้ชาย " [ 15 ก.ค. 2562 ]40
42 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพขององค์กรชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หลักสูตร " การประดิษฐ์ผ้าเช็คเท้า " [ 10 ก.ค. 2562 ]37
43 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพขององค์กรชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หลักสูตร " การทำหมูเส้น หมูแผ่น และข้าวเหนีียวนุ่ม" [ 3 มิ.ย. 2562 ]40
44 ประกาศรายชื่อผุ้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานภารกิจ [ 31 พ.ค. 2562 ]277
45 ประกาศเทศบาลตำบลฉวาง เรื่อง รายชื่อผุู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 28 พ.ค. 2562 ]265
46 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 21 พ.ค. 2562 ]183
47 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง [ 21 พ.ค. 2562 ]202
48 ประกาศสภาเทศบาลตำบลฉวาง [ 30 เม.ย. 2562 ]62
49 รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 29 เม.ย. 2562 ]215
50 รายผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561 (รอบ 6 เดือน 1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562 [ 4 เม.ย. 2562 ]37
51 ประกาศ แผนพัฒนาท้องถิ่นสีี่ปีี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 3/2562 [ 28 มี.ค. 2562 ]38
52 ประกาศสภาเทศบาล เรื่องกำหนดสมัยประชุมนสภาเทศบาลตำบลฉวาง ปี 2562 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ปี 2563 [ 21 ก.พ. 2562 ]46
53 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง [ 18 ก.พ. 2562 ]157
54 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 15 ก.พ. 2562 ]64
55 ประกาศสภาเทศบาลตำบลฉวาง [ 31 ม.ค. 2562 ]64
56 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 31 ม.ค. 2562 ]37
57 ประกาศสภาเทศบาลตำบลฉวาง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง สมัยสามัญ สมัยทีี่ 1 [ 31 ม.ค. 2562 ]36
58 ประกาศจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 [ 24 ธ.ค. 2561 ]35
59 แจ้งให้ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินและชำระภาษี ประจำปี 2562 [ 6 ธ.ค. 2561 ]37
60 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 [ 27 พ.ย. 2561 ]136
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8