เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 145 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม [ 26 มิ.ย. 2561 ]149
82 การแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี 2561 [ 26 มิ.ย. 2561 ]163
83 งดจ่ายไฟ [ 21 มิ.ย. 2561 ]144
84 การออกฉีดยุงลายป้องกันไข้เลือดออก [ 15 มิ.ย. 2561 ]155
85 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง [ 21 พ.ค. 2561 ]157
86 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 [ 21 พ.ค. 2561 ]182
87 การใช้แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2562-2564 [ 23 เม.ย. 2561 ]145
88 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2562-2564 [ 23 เม.ย. 2561 ]133
89 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2562-2564 [ 23 เม.ย. 2561 ]125
90 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2562-2564 [ 23 เม.ย. 2561 ]132
91 ประกาศ เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้บริหาร [ 23 เม.ย. 2561 ]33
92 ประกาศ แสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน [ 23 เม.ย. 2561 ]40
93 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลตำบลฉวาง [ 23 เม.ย. 2561 ]38
94 ประกาศ การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน [ 23 เม.ย. 2561 ]42
95 ประกาศ เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น [ 23 เม.ย. 2561 ]40
96 มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจสอบ หรือไดเรับแจ้ง หรือรับทราบ การทุจริต หรือกระทำที่ก่อให้เกิดความเสีียหายแก่เทศบาลตำบลฉวาง [ 23 เม.ย. 2561 ]40
97 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง [ 2 เม.ย. 2561 ]141
98 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 [ 2 เม.ย. 2561 ]156
99 ข้อบังคับ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น เทศบาลตำบลฉวาง พ.ศ. ๒๕61 [ 2 มี.ค. 2561 ]146
100 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 [ 26 ก.พ. 2561 ]156
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8