เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chawangcity.go.th
 
 
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
31 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดโควต้าและเงินเดือน พ.ศ.2558 [ 8 มี.ค. 2559 ]14
32 หลักเกณฑ์เงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการะดับตำแหน่งพ.ศ.2558 [ 8 มี.ค. 2559 ]17
33 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล(แก้ไขเพิ่มเติม)(การประมินผลการปฏิบัติงาน) พ.ศ.2558 [ 8 มี.ค. 2559 ]17
34 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล(แก้ไขเพิ่มเติม)(การย้าย) พ.ศ.2558 [ 8 มี.ค. 2559 ]15
35 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล(แก้ไขเพิ่มเติม)(จัดตำแหน่งเข้าสู่ระบบแท่ง) พ.ศ.2558 [ 8 มี.ค. 2559 ]12
36 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล(แก้ไขเพิ่มเติม)(มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง พ.ศ.2558 [ 8 มี.ค. 2559 ]14
37 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล(แก้ไขเพิ่มเติม)(อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน) พ.ศ.2558 [ 8 มี.ค. 2559 ]14
 
|1|2|3หน้า 4