วันที่
ชื่อเรื่อง
29  มิ.ย. 2565
จ้างทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติิ พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (ราชกาลที่ ๑๐) จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2565
เช่าเครื่องเสียงชุดเล็ก สำหรับโครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์กีฬา (เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง(ถังดับเพลิงชนิดเคมี จำนวน ๑๐ ถัง (งานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุในการทำพิธีหล่อเทียนพรรษา จำนวน ๕ รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๐ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รากยาร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
24  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์กีฬา (เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง พร้อมติดตั้ง) จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง