วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ม.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน นข 2810 นศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2565
ซื้อโคมไฟตรุษจีน จำนวน 1 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2564
ทำป้ายตัวอักษรพลาสวู๊ดไดคัท จำนวน 1 ป้าย
24  ธ.ค. 2564
จ้างปรับพื้นที่ บริเวณสะพานสามโค้งเทศบาลตำบลฉวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2564
จ้างปรับพื้นที่หน้าโรงจอดรถกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2564
จ้างจัดเตรียมสถานที่สนามแข่งขันกีฬา (ตามโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง