วันที่
ชื่อเรื่อง
29  พ.ย. 2564
จ้างทำสติ๊กเกอร์พิมพ์ติดแผ่นพลาสวู๊ด รณรงค์รักษาความสะอาด (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ (สาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุอื่นๆ (ใช้กั้นแนวเขต)จำนวน 6 รายการ ของกองสาธารณสขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนเครื่องพ่นหมอกควัน (เลขครุภัณฑ์ 054-54-0003) ของกองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมเสียงตามสาย(แบบไร้สายทางไกลอัตโนมัติ-ตัวลูก) ของระบบเสียงตามสาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2564
ซื้อม่านปรับแสงพร้อมติดตั้งภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลฉวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง