วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ม.ค. 2564
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูปของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมระบบสตาร์ท พร้อมทั้งเปลี่ยนถ่ายน้ำมันและกรองเครื่อง ของเครื่องสูบน้ำโรงสูบน้ำดับเพลิง ของเทศบาลตำบลฉวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2563
ซ่อมแซมรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บธ 9348 นศ
30  ธ.ค. 2563
จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันรถบรรทุกน้ำดับเพลิง 10 ล้อ ของเทศบาลตำบลฉวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2563
จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บธ 9348 นศ ของเทศบาลตำบลฉวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซม เสียงตามสาย (แบบไร้สายทางไกลอัตโนมัติ-ตัวลูก) ของเทศบาลตำบลฉวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-50-0017 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2563
จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันรถกู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว ของเทศบาลตำบลฉวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง