วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ธ.ค. 2563
ซื้อแบตเตอรี่วิทยุมือถือ แท่นชาร์จและเสาวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2563
ซื้อแบตเตอรี่ รถบรรทุกน้ำดับเพลิง 10 ล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2563
จ้างทำปฏิทินประชาสัมพันธ์เทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2563
ซื้อไมค์โครโฟนพร้อมสายไมค์สำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2563
วัสดุสำนักงาน (กระดาษต่อเนื่อง งานทะเบียน)
18  พ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-6617 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2563
ซื้อหม้อแบตเตอรี่ รถยนต์กู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน 7 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง