วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ส.ค. 2563
จ้างทำป้ายไวนิลโครงเหล็กจิตอาสาพระราชทาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2563
จ้างทำป้ายไวนิล โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลฉวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2563
จ้างตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลฉวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2563
จ้างดำเนินการลงหินผุพร้อมเกลี่ยพื้นที่บริเวณโรงจอดรถขยะเทศบาลตำบลฉวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2563
จ้างเช่าถังดับเพลิงพร้อมน้ำยาเคมีดับเพลิง โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลฉวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-0071 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (ห้องทำงาน ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง