วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.ค. 2563
จ้างเปลี่ยนล้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิง 10 ล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2563
จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันรถบรรทุกน้ำดับเพลิง 10 ล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2563
ซื้อเครื่องพ่นหมอกควันละอองฝอย (ULV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2563
จ้างตั้งโต๊ะหมู่พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2563
ซื้อธงตราสัญลักษณ์ จำนวน 20 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2563
จ้างผูกผ้าพร้อมผ้าเหลือง - ขาว บริเวณรั้วอำเภอฉวาง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2563
จ้างปรับภูมิทัศน์ (ขุดลอกคูเหมืองชลประทานในเขตเทศบาลตำบลฉวาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2563
จ้างทำป้ายไวนิลทรงพระเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2563
จ้างเหมาบริการย้ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (รหัส 420-42-0001) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุการเกษตร (ต้นไม้พร้อมดินปลูก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง