วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ก.พ. 2563
ซื้อค่าจัดซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิงชนิดด้ามปืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2563
ซื้อค่าจัดซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิงแบบคันโยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2563
ซื้อค่าจัดซื้อหม้อแบตเตอรี่รถตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กค 3668 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2563
จ้างจัดจ้างซ่อมแซมประตูสำนักงานเทศบาลตำบลฉวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ไม้ม๊อบ สำนักปลัดเทศบาลตำบลฉวาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนหลังคาที่นั่งพักผ่อนภานในสวนสาธารณะริมทางรถไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2563
จ้างจัดจ้างประกอบอาหารพร้อมน้ำดื่มตาม โครงการประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2563
ซื้อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ (งานทะเบียนและบัตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง