วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.ย. 2562
จ้างจัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการจัดงานประเพณีวันสารทเดือนสิบ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
จ้างจัดจ้างทำจาดพร้อมอุปกรณ์ โครงการจัดงานประเพณีวันสารทเดือนสิบ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์ทำประตูและกันสาดห้องเวร-ยาม (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
จ้างจัดจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกหกล้อ หมายเลขทะเบียน 81-4523 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
จ้างจัดจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกหกล้อ สีฟ้า หมายเลขทะเบียน 81-1725 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
จ้างจัดจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกหกล้อ สีฟ้ากระเช้า หมายเลขทะเบียน 81-7131 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อไมค์ พร้อมสายไมค์และขาตั้งไมค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง