วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.ย. 2562
จ้างค่าซ่อมแซมเครื่องเสียงห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลฉวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อหินถมถนนทางเข้าโรงสูบน้ำดับเพลิง (โรงสูบน้ำสำรอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2562
จ้างจัดจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์สำนักงาน หมายเลขทะเบียน กง 5806 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ชุดปฏิบัติการดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2562
จ้างค่าซ่อมแซมระบบสัญญาณไฟจราจร (ไฟแดง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
จ้างค่าซ่อมแซมตู้ขยายเคลื่อนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
จ้างค่าซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ (งานป้องกัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง