วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ส.ค. 2562
จ้างจ้างประกอบอาหารถวายพระ พิธีตักบาตรวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2562
จ้างจ้างตั้งโต๊ะหมู่บูชาพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2562
จ้างจ้างเช่าโต๊ะตักบาตร พิธีตักบาตรวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2562
จ้างจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องเสียง หมายเลขครุภัณฑ์ 462-47-0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2562
จ้างจัดจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง 10 ล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2562
จ้างจัดจ้างเหมาโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น สำหรับโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและทัศนศึกษาดูงานขององค์กรชุมชน จำนวน 3 คัน 3 วัน ณ จังหวัดกระบี่,จังหวัดพังงาและจังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2562
จ้างจัดจ้างทำป้ายโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและทัศนศึกษาดูงานขององคืกรชุมชนและกลุ่มอาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำหรับโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและทัศนศึกษาดูงานขององค์กรชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2562
จ้างจัดจ้างประกอบอาหาร,อาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและทัศนศึกษาดูงานขององค์กรชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2562
จ้างจัดจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ สำหรับโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและทัศนศึกษาดูงานขององค์กรชุมชนและกลุ่มอาชีพ ณ จังหวัดกระบี่,จังหวัดพังงาและจังหวัดภูเก็ต จำนวน 3 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง