วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.ค. 2562
จ้างค่าจัดจ้างจัดสถานที่พิธีเปิดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.10 และพิธีเปิด 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อต้นรวงผึ้งพิธีเปิดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.10 และพิธีเปิด 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2562
จ้างค่าจัดจ้างผูกผ้าพร้อมผ้าบริเวณรั้วอำเภอ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2562
จ้างค่าจัดจ้างประกอบอาหารถวายพระ พิธีตักบาตรวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2562
จ้างค่าจัดจ้างทำป้ายพิธีเปิดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.10 และพิธีเปิด 1 อำเภอ 1 ถนน เฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2562
จ้างค่าจัดจ้างเช่าโต๊ะ พิธีตักบาตรวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2562
จ้างจัดจ้างทำป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้พิการหรือผู้ดูแลคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้พิการหรือผู้ดูแลคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2562
จ้างจัดจ้างประกอบอาหารโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้พิการหรือผู้ดูแลคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2562
ซื้อจัดวื้อวัสดุสำนักงาน (สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง