วันที่
ชื่อเรื่อง
13  มิ.ย. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อแบตเตอรี่วิทยุมือถือ เสาวิทยุและคลิปหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง (งานป้องกัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ดับเพลิง (งานป้องกัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กล่องใส่เอกสารงานทะเบียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (งานป้องกัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า (งานป้องกัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (งานป้องกัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2562
จ้างจัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์สำนักงาน หมายเลขทะเบียน กง 5806 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(ยางมะตอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง