วันที่
ชื่อเรื่อง
1  พ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (หิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ปูน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(งานป้องกันและบรรเทาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2562
จ้างค่าจัดจ้างซ่อมแซมระบบช่วงล่างรถยนต์พยาบาล หมายเลขทะเบียน บร 9215 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2562
จ้างค่าจัดจ้างเช่าเครื่องเสียง วันเทศบาล ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อชุดเครื่องไทยทาน งานวันเทศบาล ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2562
จ้างค่าจัดจ้างประกอบอาหาร งานวันเทศบาล ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อน้ำดื่มรับรองแขกผู้มีเกียรติ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม งานวันเทศบาล ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง