วันที่
ชื่อเรื่อง
7  มี.ค. 2562
จ้างจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-50-0004 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2562
จ้างค่าจัดจ้างซ่อมแซมรถกู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อหม้อแบตเตอรี่ พร้อมคีมคีบแบต รถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บธ 9348 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2562
จ้างจัดจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2067 นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2562
โครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำ บริเวณบ้านวังม่วง หมู่ที่ 1 ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
4  มี.ค. 2562
โครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำ บริเวณบ้านนายสมหมาย หมู่ที่ 2 ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
4  มี.ค. 2562
จัดจ้างโครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำ บริเวณบ้านนายสมหมาย หมู่ที่ 2 ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
1  มี.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ้นเตอร์งานกองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2562
จ้างจัดจ้างซ่่อมแซมรถบรรทุก 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 81-4523 นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง