วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ม.ค. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2562
จ้างค่าจัดจ้างเปลี่ยนหม้อแบตเตอรี่รถพยาบาล หมายเลขทะเบียน บร 9215 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2562
จ้างจัดจ้างซ่่อมแซมรถบรรทุกหกล้อ หมายเลขทะเบียน 81-1725 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2562
จ้างจัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อถุงยังชีพ จำนวน 800 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2561
จ้างค่าจัดจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง 10 ล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2561
จ้างค่าจัดจ้างเปลี่ยนล้อรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กค 3668 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2561
จ้างจัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ตู้ หมายเลขทะเบียน นข 2810 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร (ดอกไม้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง