วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ธ.ค. 2561
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18  ธ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อถังน้ำดำ ขนาด 12 ลิตร จำนวน 96 ใบ สำหรับโครงการ ๓R รักษ์โลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2561
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
11  ธ.ค. 2561
สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลฉวาง
11  ธ.ค. 2561
สอบราคาจ้างโครงการวางท่อพร้อมบ่อพักถนนสายเลี่ยงเมืองบริเวณสามแยกถนนริมทางรถไฟ
11  ธ.ค. 2561
จ้างค่าจัดจ้างทำปฏิทินประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2561
จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน
4  ธ.ค. 2561
จัดซื้อรถขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน
27  พ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อสารเคมีสำหรับพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง