วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ส.ค. 2561
จ้างจัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์สำนักงาน หมายเลขทะเบียน กง 5806 นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2561
ซื้อค่าจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิงและสแนปลิงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2561
จ้างจัดจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง จำนวน 1 คัน 2 วัน สำหรับโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ของ อสม ในระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคม 2561 ณ จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับโครงการทัสนศึกษาดูงาน ของ อสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (เสา คอร ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง แผ่นพื้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2561
จ้างจัดจ้างประกอบอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคลาการเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2561
จ้างค่าจัดจ้างซ่อมแซมระบบสัญญาณไฟแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2561
จ้างจัดจ้างเช่าเครื่องเสียงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์เทศบาลตำบลฉวาง ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง