วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (เสา คอร ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง แผ่นพื้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2561
จ้างจัดจ้างประกอบอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคลาการเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2561
จ้างค่าจัดจ้างซ่อมแซมระบบสัญญาณไฟแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2561
จ้างจัดจ้างเช่าเครื่องเสียงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์เทศบาลตำบลฉวาง ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อน้ำดื่ม สำหรับโครงการจัดกหารแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์เทศบาลตำบลฉวาง ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2561
จ้างจัดจ้างทำสนามแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์เทศบาลตำบลฉวาง ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2561
จ้างจัดจ้างเช่าเต็นท์โต๊ะเก้าอี้ โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์เทศบาลตำบลฉวาง ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2561
จ้างจัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง