วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ก.ค. 2561
ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาสำหรับโครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์เทศบาลตำบลฉวาง ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อถ้วยรางวัลโครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์เทศบาลตำบลฉวาง ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อชุดกีฬาพร้อมสกรีน สำหรับโครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์เทศบาลตำบลฉวาง ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2561
ซื้อซื้อธงตราสัญลักษณ์/ธงชาติพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง กรวยและสมุดลงนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2561
จ้างจัดจ้างประกอบอาหารโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น หลักสูตร การตัดเย็บกระเป๋าแฟนซี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2561
จ้างจัดจ้างซ่อมแซมเปลี่ยนยางรถหกล้อ หมายเลขทะเบียน 81-7131 นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2561
จ้างโครงการจัดจ้างปรับปรุงถนนพาดทางรถไฟ (ถนนชลตาปี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวุคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2561
จ้างจัดจ้างซ่อมแซมรถบรรทุก 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 81 4523 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง